Hoppa till innehåll

Samproduktionen görs om

Samproduktion har varit en ganska ovanlig stödform från Dalapop sedan starten. Nu har det beslutats att stödformen samproduktion görs om i grunden och anpassas till det bättre för både artister och personal.

Tidigare har samproduktion inneburit att Dalapop täcker 20 % av total produktionsbudget och sedan recoupar 20 % av intäkterna. Detta har uppfattats som krångligt och administrativt och artisterna har istället föredragit mindre summor genom stödformen support.

Nu görs ett omtag och definitionen av samproduktion blir ny. Vilka artister som samproduceras under 2019 offentliggörs inom kort.

Hur funkar det?

Att genomföra en samproduktion med Dalapop innebär att Dalapops verksamhetsledare tar ett övergripande managementansvar för en artist eller band under en tidsbegränsad tid. Detta sker uteslutande inför och under större utgivningar. En samproduktion kan jämföras med en elitsatsning inom musik. Tid och resurser från verksamhetsledarna vigs specifikt till samproduktionerna och artisterna som ingått samproduktion har i flera fall förtur till flera av Dalapops ytor för synlighet. Samtliga releaser inom en samproduktion prioriteras till fullo.
Efter genomförd samproduktion utvärderas densamma och målet är att Dalapop genom samproduktionen ska kunna hjälpa artisten till större synlighet, ökade lyssningar, bättre gigs, ökad omsättning och påkopplande av bransch.
Samproduktion görs med ca 4 band/arister per år.