Hoppa till innehåll

FAQ

FAQ

Allmänt

Vad är Dalapop?
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för popmusik från Dalarna. Vårt arbete går ut på att stärka Dalarnas musikliv och bygga en regional musikbransch genom att stödja band, artister, arrangörer, låtskrivare, producenter och/eller företagare inom musikbranschen med coachning, vidareförmedling och ekonomiska resurser.

Varför finns Dalapop?
Inom idrottens värld har det länge funnits en infrastruktur och ett arbetssätt för hur man fångar upp talanger från ungdomsidrotten upp till elitidrottssatsningar. Det här arbetssättet har saknats inom musiken och Dalapop fungerar som en katalysator för att fånga upp talanger från det fria musiklivet upp till den professionella musikbranschen. Dalapop finns också för att popmusiken många gånger vare sig ses som kultur eller näring vilket gör att den inte får ta del av de stöd som redan finns för annan typ av kultur.

Varför bara pop?
Med pop menar vi populärmusik. Allt mellan dansband och dödsmetall. Alltså egentligen alla musikaliska uttrycksformer som skapats från 1950 till idag. Vi jobbar inte med artister och grupper inom jazz, folkmusik, kammarmusik, coverband, varietéartister eller liknande.

Är Dalapop ett studieförbund?
Nej. Studieförbunden är en otroligt viktig resurs för Sveriges och Dalarnas musikliv och gör ett fantastisk jobb i början och långt upp i en artistkarriär. Studieförbunden jobbar med folkbildning och Dalapop jobbar med talangutveckling. I gränslandet där studieförbundens uppdrag tar slut tar Dalapop vid. Självklart kan (och bör) du vara ansluten till ett studieförbund och ändå få stöd från Dalapop.

Vad kan Dalapop hjälpa mig med?
Se Verksamheter.

Kan Dalapop boka mig eller mitt band?
Mest troligt inte. Dalapop är inte konsertarrangörer. Dock kan vi ibland vidareförmedla spelningar och får ofta frågan om att sätta supportgigs. Dessa ges till band och artister som jobbar nära Dalapop och som bedöms passa in mycket bra på arrangemanget.

Måste jag bo i Dalarna för att få hjälp av Dalapop?
Självklart vill vi att du ska bo och leva i vår fina region. Men för att få stöd räcker det med att du är en god ambassadör för och har en tydlig koppling till Dalarna. Dock kan inte alla typer av stöd ges. Se nästa punkt.

Kan jag bara får hjälp om jag bor i en av kommunerna som finansierar Dalapop?
Nej. Men vissa verksamhetsområden omfattar enbart personer, artister, band och företag som kommer från en medfinansierande kommun. Bland annat samproduktion. Dessutom har vi en övre beloppsgräns på hur mycket vi kan hjälpa till med till band och artister som inte har koppling till en medfinansierande kommun.

Är Dalapop en egen organisation?
Dalapop är en permanent del av Musik i Dalarna. Dock har Dalapop ett eget kontor i Borlänge och två verksamhetsledare som jobbar mot artisterna och arrangörerna.

Vilka finansierar Dalapop?
Dalapop finansieras av Region Dalarna, Musik i Dalarna, Dalakraft och de flesta av Dalarnas kommuner. Alla kommuner erbjuds att bli medfinansiärer och i dagsläget är det följande kommuner som stödjer Dalapop. Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Gör Dalapop anspråk på mina rättigheter?
Nej. Vi gör inte anspråk på upphovsrättigheter eller masterägande.

Hur långt ska jag ha kommit för att få hjälp från Dalapop?
Ekonomiska stöd ges mycket sällan till debutanter. Oftast handlar det om hur mycket du har tänkt igenom din release eller projekt innan du kommer till oss och är välförberedd med en realistisk tidsplan och budget. Vi vill att releaserna som lämnar Dalarna ska vara så genomarbetade som möjligt vilket gör att vi ibland också ber dig backa bandet och planera ytterligare innan vi kan hjälpa till.

Vad förväntas av mig om jag får stöd från Dalapop?
Då vi normalt inte begär någon ersättning i form av procent eller arvode för vår nedlagda tid eller investeringar är det synlighet i kombination med motivation och driv som du betalar tillbaka med.
Dalapops logotyp ska vara synlig i anslutning till produktionerna och det ska framgå tydligt i din kommunikation att Dalapop supportar ditt projekt. Vi förväntar oss även att du marknadsför dina produktioner tydligt och adekvat.

Verksamheter

Hur fungerar en samproduktion?
Att genomföra en samproduktion med Dalapop innebär att Dalapops verksamhetsledare tar ett övergripande helhetsansvar för en artist eller band under en tidsbegränsad tid. Detta sker uteslutande inför och under större utgivningar oftast kombinerat med en turné.

En samproduktion kan jämföras med en elitsatsning inom musik. Tid och resurser från verksamhetsledarna vigs specifikt till samproduktionerna och artisterna som ingått samproduktion har i flera fall förtur till flera av Dalapops ytor för synlighet. Samtliga releaser inom en samproduktion prioriteras till fullo.
Efter genomförd samproduktion utvärderas densamma och målet är att Dalapop genom samproduktionen ska kunna hjälpa artisten till större synlighet, ökade lyssningar, bättre gigs, ökad omsättning och påkopplande av bransch.
Samproduktion görs med ca 4 band/arister per år.

Vad är support?
Support är Dalapops vanligaste stöd och innebär kostnadsersättningar för olika saker som för din musikkarriär framåt. Support kan ges som produktionsstöd, marknadsstöd, utbildningsstöd, turnéstöd, arrangörsstöd eller juridisk rådgivning. Supporten har en maxgräns på 20 000 kr om inte särskilda villkor gäller. Överstiger summan detta definieras det istället göra en samproduktion. Supporten ges också till arrangörer i form av arrangörsstöd.
Det viktiga vid en supportinsats är att stödet ska bidra till att föra ditt artisteri framåt – antingen konstnärligt eller karriärsmässigt. För att ansöka om support krävs också att du kan visa upp en realistisk tidsplan och budget.
Support söks under fyra ansökningsperioder per år och kan sökas här.

Hur går det till när Dalapop distribuerar min musik?
Ibland kan vi hjälpa dig med att få ut din musik digitalt. Vi har ett superfint samarbete med Aloaded som distribuerar vår musik till flera digitala plattformar och försäljningssajter över hela världen. Det är alltid artisten/bolaget som äger mastern när vi distribuerar.

Jag har ett möte bokat med Dalapop. Hur bör jag förbereda mig?
En liten checklista:
1. Skicka musiken till oss så vi kan lyssna i förhand. Bifoga inga filer i mejlet utan skicka länkar.
2. Gör en tidsplan som sträcker sig ca 1 år framåt med produktioner som ska genomföras (releaser, gigs etc.).
3. Sätt ihop en realistisk budget för produktionerna i tidsplanen.
4. Fundera på hur du ska marknadsföra produktionerna i tidsplanen och titta på hur du marknadsför dig idag.

Kan Dalapop förmedla artister till mitt evenemang?
Det korta svaret är ja. Men vid artistförmedling är vi väldigt noggranna med att artisterna får betalt för sitt arbete. Om du som arrangör har budgeterat för artistkostnader hjälper vi dig gärna att hitta rätt artist från regionen för ditt evenemang.

Jag har mejlat Dalapop men inte fått något svar.
Vi får varje vecka väldigt mycket mejl vilket gör att vi inte hinner svara på allt. Ibland glöms viktiga mejl bort, men har du inte fått något svar kan det bland annat tyda på att du varit otydlig i mejlet och inte kunnat motivera varför eller vad du behöver hjälp med. Testa att skicka ett nytt, mer utförligt, mejl. Har vi inte heller svarat på detta beror det tyvärr på att vi inte är intresserade av produktionen i nuläget.

Jag har ändå inte fått svar på min fråga!
Förlåt! Men skicka oss ett mejl på hej@dalapop.se så ska vi försöka svara på den.