FAQ

Allmänt

Vad är Dalapop?
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för popmusik från Dalarna. Vårt arbete går ut på att stärka Dalarnas musikliv och bygga en regional musikbransch genom att stödja band, artister, arrangörer, låtskrivare, producenter och/eller företagare inom musikbranschen med coachning, vidareförmedling och ekonomiska resurser.

Varför finns Dalapop?
Inom idrottens värld har det länge funnits en infrastruktur och ett arbetssätt för hur man fångar upp talanger från ungdomsidrotten upp till eäitidrottssatsningar. Det här arbetssättet har saknats inom musiken och Dalapop fungerar som en katalysator för att fånga upp talanger från det fria musiklivet upp till den professionella musikbranschen. Dalapop finns också för att popmusiken många gånger vare sig ses som kultur eller näring vilket gör att den inte får ta del av de stöd som redan finns för annan typ av kultur.

Varför bara pop?
Med pop menar vi populärmusik. Allt mellan dansband och dödsmetall. Alltså egentligen alla musikaliska uttrycksformer som skapats från 1950 till idag. Vi jobbar inte med artister och grupper inom jazz, folkmusik, kammarmusik, coverband, varietéartister eller liknande.

Är Dalapop ett studieförbund?
Nej. Studieförbunden är en otroligt viktig resurs för Sveriges och Dalarnas musikliv och gör ett fantastisk jobb i början och långt upp i en artistkarriär. Studieförbunden jobbar med folkbildning och Dalapop jobbar med talangutveckling. I gränslandet där studieförbundens uppdrag tar slut tar Dalapop vid. Självklart kan (och bör) du vara ansluten till ett studieförbund och ändå få stöd från Dalapop.

Vad kan Dalapop hjälpa mig med?
Se Verksamheter.

Kan Dalapop boka mig eller mitt band?
Mest troligt inte. Dalapop är inte konsertarrangörer. Dock kan vi ibland vidareförmedla spelningar och får ofta frågan om att sätta supportgigs. Dessa ges till band och artister som jobbar nära Dalapop och som bedöms passa in mycket bra på arrangemanget. För att öka chanserna för att bli erbjuden gigs måste du också ha satt ihop ett uppdaterat EPK (Electronic press kit).

Måste jag bo i Dalarna för att få hjälp av Dalapop?
Självklart vill vi att du ska bo och leva i vårt fina landskap. Men för att få stöd räcker det med att du är en god ambassadör för och har en tydlig koppling till Dalarna. Dock kan inte alla typer av stöd ges. Se nästa punkt.

Kan jag bara får hjälp om jag bor i en av kommunerna som finansierar Dalapop?
Nej. Men vissa verksamhetsområden omfattar enbart personer, artister, band och företag som är skrivna i medfinansierande kommun. Bland annat samproduktion. Dessutom har vi en övre beloppsgräns på hur mycket vi kan hjälpa till med till band och artister som inte bor i en medfinansierande kommun.

Är Dalapop en egen organisation?
Dalapop är en del av Musik i Dalarna. Dock har Dalapop ett eget kontor i Borlänge och två verksamhetsledare som jobbar mot artisterna och arrangörerna.

Vilka finansierar Dalapop?
Dalapop finansieras av Region Dalarna, Musik i Dalarna, Leksands Sparbank och de flesta av Dalarnas kommuner. Alla kommuner erbjuds att bli medfinansiärer och i dagsläget är det följande kommuner som stödjer Dalapop. Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Säter och Vansbro.

Gör Dalapop anspråk på upphovsrättigheter eller immaterialrätt?
Nej. Vi gör aldrig anspråk på upphovsrättigheter.

Hur långt ska jag ha kommit för att få hjälp från Dalarna?
Ekonomiska stöd ges mycket sällan till debutanter. Oftast handlar det om hur mycket du har tänkt igenom din release eller projekt innan du kommer till oss och är välförberedd med en realistisk tidsplan och budget. Vi vill att releaserna som lämnar Dalarna ska vara så genomarbetade som möjligt vilket gör att vi ibland också ber dig backa bandet och planera ytterligare innan vi kan hjälpa till.

Verksamheter

Hur fungerar en samproduktion?
En samproduktions omfattning kan skräddarsys och omfatta allt från en singel, ett album, en turné eller ett helt paket (singlar, album, turné m.m.). När vi ingår en samproduktion räknar vi ihop den totala produktionskostnaden (inklusive nedlagda timmar) och går in och täcker 20 % av kostnaden ekonomiskt. Vid utgivning tar vi royalty på 20 % upp till produktionen nått break even. Efter break even släpper vi royaltykraven och gör självklart inte anspråk på några rättigheter. Når inte produktionen break even blir du som artist självklart inte återbetalningsskyldig för detta.

Vad är support?
Support är Dalapops vanligaste stöd och innebär kostnadsersättningar för olika saker som för din musikkarriär framåt. Support kan ges som produktionsstöd, marknadsstöd, utbildningsstöd, turnéstöd eller arrangörsstöd. Supporten har en maxgräns på 15 000 kr om inte särskilda villkor gäller. Överstiger den sökta summan detta försöker vi istället göra en samproduktion. Supporten ges också till arrangörer i form av arrangörsstöd.
Det viktiga vid en supportinsats är att stödet ska bidra till att föra ditt artisteri framåt – antingen konstnärligt eller karriärsmässigt. För att ansöka om support krävs också att du kan visa upp en realistisk tidsplan och budget.

Hur går det till när Dalapop distribuerar min musik?
Ibland kan vi hjälpa dig med att få ut din musik digitalt. Vi har ett superfint samarbete med Phonofile som distribuerar vår musik till 35 digitala plattformar och försäljningssajter över hela världen. Dalapop tar inga procent eller avgifter för att distribuera, men Phonofile har en kostnad på 20 % per stream. Det spelar alltså ingen roll om er låt streamas en gång eller en miljon gånger. Det är alltid 20 % som gäller. Dessutom tillkommer inga årsavgifter eller liknande för att musiken ska finnas kvar digitalt. Det är alltid artisten/bolaget som äger mastern när vi distribuerar. I vissa fall kan vi även koppla promotion och sync till de releaser vi distribuerar då Phonofile erbjuder den möjligheten för releaser vi gemensamt kommer överens om att satsa på.

Jag har ett möte bokat med Dalapop. Hur bör jag förbereda mig?
En liten checklista:
1. Skicka musiken till oss så vi kan lyssna i förhand. Bifoga inga filer i mejlet utan skicka länkar.
2. Gör en tidsplan som sträcker sig ca 1 år framåt med produktioner som ska genomföras (releaser, gigs etc.).
3. Sätt ihop en realistisk budget för produktionerna i tidsplanen.
4. Fundera på hur du ska marknadsföra produktionerna i tidsplanen och titta på hur du marknadsför dig idag.

Jag har mejlat Dalapop men inte fått något svar.
Vi får varje vecka väldigt mycket mejl vilket gör att vi inte hinner svara på allt. Ibland glöms viktiga mejl bort, men har du inte fått något svar kan det bland annat tyda på att du varit otydlig i mejlet och inte kunnat motivera varför eller vad du behöver hjälp med. Testa att skicka ett nytt, mer utförligt, mejl. Har vi inte heller svarat på detta beror det tyvärr på att vi inte är intresserade av produktionen i nuläget.

Jag har ändå inte fått svar på min fråga!
Förlåt! Men skicka oss ett mejl på hej@dalapop.se så ska vi försöka svara på den.