Hoppa till innehåll

Sök stöd

Hos Dalapop kan du söka stöd för bland bland annat promotion, inspelning, turné och utgivning. Du som är arrangör kan även söka stöd för dina konserter. Från och med 2024 söks supportstöd under fyra ansökningsperioder under året.

Syftet med supporten är att sänka trösklar, genomföra aktiviteter som annars inte varit möjligt ekonomiskt och med små medel öka exponeringen av produktioner från Dalarna.

Varje begäran om support behovsprövas individuellt. Utfallet av summan och supportens typ avgörs med hänsyn till var stödet gör mest nytta för artistens produktion eller satsning. Projektet ska också följa vår policy som du hittar här.

Support utbetalas som kostnadsersättning mot faktura. Maximalt sökbart belopp per ansökningsperiod är 20 000 kr. För aktörer i kommuner som inte medfinansierar Dalapop är maxbeloppet 10 000 kr per år.

Hoppa ner till formulär för att söka stöd

Sökbara stödformer

Marknadsstöd

Kan täcka kostnader för promotion, marknadsföring eller annonsering.

Turnéstöd

Kan täcka kostnader för resor, logi och produktion i samband mer turnéer.

Arrangörsstöd

Kan täcka kostnader för konsertproduktioner i allt från gager, teknik, resor och marknadsföring. Kan endast sökas av arrangörer.

Produktionsstöd

Kan täcka kostnader för producent, studiohyra, mixning, mastering, skivtryck eller musikvideo.

Juridisk rådgivning

Kan täcka kostnader för jurist i samband med avtalsskrivning, förhandling eller tvister. Juridisk rådgivning kan även sökas utanför ansökningsperioderna. Mejla hej@dalapop.se om du vill ansöka om juridisk rådgivning utanför en ansökningsperiod.

Kriterier

Support prioriteras till musikaliska akter, produktioner och arrangörer som bedöms ha en professionell potential. De kriterier vi tar hänsyn till är:

  • Musikalisk verkshöjd och potential
  • Artistisk profil och projekt
  • Helhet i satsningen för kommersiell lansering, finns alla bitar såsom live, kommunikation, professionell ambition, kontinuitet?
  • Jämställdhet
  • Geografisk spridning i regionen

Motkrav

Om du blivit beviljad support upprättas ett avtal mellan Dalapop och stödmottagaren. I avtalet godkänner stödmottagaren att Dalapop tydligt ska anges som medfinansiär till projektet eller produktionen som blivit tilldelat stöd.

Dalapop gör inte anspråk på några rättigheter i form av masterägande, procent i produktionen etc.

Ansökningsperioder 2024

  • 1 december 2023 – 12 januari 2024
  • 1 mars 2024 – 12 april 2024
  • 31 maj 2024 – 1 juli 2024
  • 2 september 2024 – 13 oktober 2024

Stöd över 20 000 kr

Stöd över 20 000 kr definieras som samproduktion och planeras av artisten tillsammans Dalapop i mycket god tid innan projektets genomförande. Samproduktion är inte sökbart genom formuläret utan beslutas av Dalapop ca ett år innan genomförande för artister som bedöms ha en mycket stor potential. En samproduktion kan jämföras med en elitsatsning inom musik och sker uteslutande inför och under större utgivningar oftast i kombination med turné.

Formulär för att söka stöd