Låtskrivarläger

Låtskrivarläger

Dalapops låtarskrivarläger är mötesplatsen för dig som vill utveckla din kreativitet och din musik. Tillsammans med andra låtskrivare, och med mycket erfarna handledare, får du som deltagare möjlighet att ta nästa steg i ditt låtskrivande. I en serie av workshops inspireras deltagarna för att utveckla melodi, text och arrangemang. De praktiska delarna kombineras med samtal om etik i musik, mål och visioner.

Låtskrivarcamp på Dalhalla
Flow Music Group genomför med stöd av Dalapop låtskrivarcamp på Dalhalla. Senaste campet ägde rum i juni 2017.

Låtskrivarläger i Orsa
Dalapop och Orsa kommun och Studiefrämjandet ordnar under sommaren tre låtskrivarworkshops, ledda av Michael Blair och Janne Bäckman och med fler inspiratörer på gästlistan. De tre workshoparna har något olika inriktningar, men metodiken är densamma och var och en som är intresserad av låtskriveri har utbyte av alla tre.
Läs mer om satsningen i Orsa här

Låtskrivarläger där du får möjlighet att ta nästa steg i ditt låtskrivande. Bilden visar en person på en äng med en gitarr i handen.