Support

Support

Genom personellt eller ekonomiskt stöd hjälper Dalapop dig att vidareutvecklas. Syftet med supporten är att sänka trösklar och göra det möjligt att genomföra aktiviteter som annars inte hade varit möjligt ekonomiskt. Support kan ges som produktionsstöd till studio, teknik, producent, marknadsstöd för reklam, PR, video, distribution, utbildningsstöd för avgifter och resekostnader, turnéstöd till resor och logi, arrangörsstöd till festival och branschevent.

Ansök enklast genom att fylla i vårt formulär på sidan ”Ansök”.

Support genom Dalapop hjälper dig att vidareutvecklas. Bilden visar ett publikhav.

X