Hoppa till innehåll

Support

Support

Support är Dalapops vanligaste ekonomiska stödform och kan ges som marknadsstöd, turnéstöd, arrangörsstöd, produktionsstöd eller juridisk rådgivning. Som support definieras stöd med ett maxbelopp på 20 000 kr. Syftet med supporten är att sänka trösklar, genomföra aktiviteter som annars inte varit möjligt ekonomiskt och med små medel öka exponeringen av produktioner från Dalarna.

Varje begäran om support behovsprövas individuellt. Utfallet av summan och supportens typ avgörs med hänsyn till var stödet gör mest nytta för artistens produktion eller satsning. Projektet ska också följa vår policy som du hittar här.

Support ges som kostnadsersättning mot faktura. För aktörer i kommuner som inte medfinansierar Dalapop är maxbeloppet 10 000 kr.

Från och med 2024 söks support under fyra ansökningsperioder per år. Support söks under sidan Sök Stöd där du även hittar aktuella ansökningstider.

Marknadsstöd

Kan täcka kostnader för promotion, marknadsföring eller merch.

Turnéstöd

Kan täcka kostnader för resor och logi i samband mer turnéer.

Arrangörsstöd

Kan täcka kostnader för konsertproduktioner i allt från gager, teknik, resor och marknadsföring. Kan endast sökas av arrangörer.

Produktionsstöd

Kan täcka kostnader för producent, mixning, mastering, skivtryck eller musikvideo.

Juridisk rådgivning

Kan täcka kostnader för jurist i samband med avtalsskrivning eller tvister. Kontakta oss för kontakt med vår jurist. Juridisk rådgivning kan ansökas löpande och kan alltså sökas utanför en ansökningsperiod.