Hoppa till innehåll

Företagsfrämjande

Företagsfrämjande

Dalapop är ett kultur- och näringslivsprojekt. Därför främjar och motiverar vi ständigt aktörerna vi jobbar med att starta företag kring sin musik eller affärsidé.

Vid företagsstarter erbjuder Dalapop hjälp i uppstartsfas och går igenom enklare administration och lär ut branschens specifika regler kring bland annat skatter och moms. Genom våra samarbeten med ett flertal näringslivsfrämjande organisationer erbjuder sig Dalapop att sitta med vid möten med rådgivarna för att upplysa båda parter om vår branschs specifika regler och villkor. I väldigt många fall saknas tyvärr kunskap i frågor som rör immaterialrätt, upphovsrätt och enklare musikjuridik. I dessa fall har vår kunskap visat sig vara mycket värdefull då majoriteten musikföretag i Dalarna tidigare har gått miste om intäkter de inte visste fanns.

Dalapop arrangerar med jämna mellanrum bokföringskvällar på kontoret i Borlänge där de ekonomiskt ansvariga från företagen träffas och gemensamt gör sin bokföring för att lära av varandra och av Dalapops personal. Vid dessa tillfällen deltar även en extern redovisningskonsult med kunskap inom musikbransch och label för att lära ut grunderna i bokföring och förenklat bokslut samt kvalitetssäkra bokföringen.

Dalapop deltar ofta i forum där unga entreprenörer möts för att informera om musikbranschens företagande. Bland annat har projektledningen deltagit vid flertalet UF-dagar, arbetsmarknadsmässor och studievägledningsevent för att i ett tidigt stadie informera om hur egenföretagande i musikbranschen fungerar.

Starta företag

Är du intresserad av att starta företag inom musiken? Ta kontakt med oss för ett rådgivande uppstartsmöte och ta del av informationen på länkarna nedan.

Rågivning och stöd:
Verksamt.se
Nyföretagarcentrum
Coompanion Dalarna
Almi
UF Dalarna
Regionala företagsstöd

Upphovsrätt och nätverk:
STIM
SAMI
IFPI
Svensk Live
SOM
SKAP