Hoppa till innehåll

Region Dalarna stärker sin medfinansiering till Dalapop

Vilket otroligt glädjande besked för Dalarna – Region Dalarna kommer att besluta om fortsatt medfinansiering för Dalapop, som går från projekt till integrerad verksamhet i Musik i Dalarna. Region Dalarna kommer att finansiera Dalapop med 2 Mkr per år, 2022 till 2027.

Dalasamverkan anser att Dalapop är ett mycket lyckat projekt. Genom att stärka finansieringen till Dalapop och göra verksamheten permanent följer vi den utstakade planen kring Region Dalarnas arbete med de kulturella och kreativa näringarna. Dalapop gör ett strålande arbete för musiklivet och dess företagande i hela regionen, säger Mursal Isa, ordförande i Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna.

Tretton av femton kommuner i Dalarna har hittills stöttat Dalapops verksamhet. Nu är nya beslut väg in, än så länge har nio kommuner beslutat om fortsatt finansiering. Vi hoppas såklart på alla kommuner inser hur värdefullt Dalapops arbete är, så att vi kan nå så många medborgare som möjligt i hela Dalarna.

För Musik i Dalarna är det en stor glädje att Dalapops verksamhet blir permanent, och vi är stolta över att vara huvudman för en så framgångsrik satsning, säger Karin Holdar, länsmusikchef Musik i Dalarna. 

De två eldsjälarna bakom Dalapop är Pelle Andersson och Daniel Olsson, båda verksamhetsledare för Dalapop.

Det känns som att Dalapop var en lyckad satsning från första dagen. Vi har hela tiden lyssnat in vad som efterfrågas hos musikbranschen och det lokala musiklivet och utefter det försökt skapa en verksamhet som bygger på långsiktighet, professionalitet och marknadsmässiga villkor. Verksamhet som ger tydliga resultat. Vi är därför väldigt glada och tacksamma att Region Dalarna ser nyttan med vår verksamhet, säger Daniel Olsson.

Även om grundstenen i de här artisternas verksamhet bygger på proffsigt artisteri och starka låtar tror jag verkligen att Dalapops stöd och funktion har varit avgörande i många fall för de här artisterna. Vi har kunnat erbjuda den sista stöten i rätt riktning i form av coachning, nätverk och ekonomiskt stöd för att ta produktionerna till nästa nivå, säger Pelle Andersson.