Hoppa till innehåll

Ny rutin för supportstöd – fyra ansökningsperioder per år

Från och med 1 december 2023 så gör vi förändringar i rutinen för ansökan av våra supportstöd. Vi gör detta på prov under 2024 och kommer sedan utvärdera hur det har landat. Supportstöden kan nu sökas under fyra ansökningsperioder per år och den första perioden inför 2024 öppnar vi redan idag.

Dalapops supportstöd som finns sökbara i form av produktionsstöd, marknadsstöd, turnéstöd, arrangörsstöd och juridisk rådgivning är uppskattade och viktiga för hela Dalapops verksamhet och den här förändringen görs av flera skäl.

Mer information om supportstöd hittar du här.

Samtidigt görs vi en omdefinition av Dalapops begrepp Samproduktion. Tidigare har samproduktion innefattat att Dalapop väljer ut 2 till 4 artister årligen som bedöms ha en mycket professionell potential och där Dalapop under ett år gör en storsatsning i samband med ett album och/eller turné. Sådana satsningar kommer fortsatt att genomföras, men begreppet samproduktion innefattar nu samtliga stöd från Dalapop som överstiger 20 000 kr. Beslut om samproduktion fattas i samråd och efter möten med Dalapop där personalen bedömer att det finns en mycket stor potential för projektet att nå kommersiell framgång.

Den första ansökningsperioden öppnar idag, 1 december, och stänger 12 januari 2014.
Du ansöker på sidan Sök stöd.

FAQ

Varför genomför ni den här förändringen?
Supportstöden har tidigare kunnat ansökas löpande under hela året. Det är dock så att Dalapop har ungefär samma pott för supportstöd idag som vi hade vid starten 2017. Det som har hänt sedan dess är dels att vi har kontakt med fler artister och arrangörer idag än vi hade då samt att det de senaste åren har etablerats många nya utövare i Dalarna.

Genom att införa ansökningsperioder och få in mer strukturerade ansökningar under begränsade tider kommer vi få en bättre överblick och kunna fördela stödet där det gör som mest nytta. Som det har varit under 2023 har mycket av stödpotten ätits upp redan under första halvåret och vi har därför blivit tvungna att tacka nej till bra projekt som kommit in under hösten. Det vill vi försöka undvika samtidigt som det blir mer rättvist och överskådligt med en mer formell ansökan.

Hur beslutas det vilka som får stöd?
Precis som tidigare har vi ett antal kriterier vi utgår från när vi bedömer förfrågningar om support. Dessa är:

  • Musikalisk verkshöjd och potential
  • Artistisk profil och projekt
  • Helhet i satsningen för kommersiell lansering, finns alla bitar såsom live, kommunikation, professionell ambition, kontinuitet?
  • Jämställdhet
  • Geografisk spridning i regionen

Direkt efter att en ansökningsperiod har avslutats försöker vi fatta snabba beslut och försöker höra av oss så fort som möjligt. Besluten fattas av Dalapops personal tillsammans med länsmusikchefen.

Vilka kan söka?
Våra stöd vänder sig främst till artister och band som har kommit en liten bit i sin karriär. Det är väldigt sällan vi ger stöd till en artists första inspelning. När det behövs små punktinsatser som märkbart kan påverka artistens karriär kan man ansöka om support.
Om du ansöker om arrangörsstöd kan du söka för konserter och festivaler som äger rum i Dalarna oavsett var du som arrangör är baserad.
Juridisk rådgivning är en stödform som kan sökas löpande. Om du är i behov av juridiskt biträde utanför en ansökningsperiod kan du alltid mejla en ansökan till hej@dalapop.se

Hur mycket kan jag söka?
Du kan söka maximalt 20 000 kr per ansökningstillfälle. Observera att det inte finns något hinder för att söka stöd flera gånger per år för samma artist.

Får jag så mycket stöd som jag har sökt?
Vår ambition är att stötta så många projekt som vi tycker är tillräckligt relevanta. Med det sagt så beror det helt på hur många som ansöker under varje ansökningsperiod. Vi ska försöka fördela så att så många som möjligt kan tilldelas stöd.

Vad ska jag tänka på när jag söker stöd?
Skriv en utförlig ansökan och beskriv detaljerat vad du vill göra.
Om en produktion ska genomföras till tex hösten 2024 bör du inte ansöka i första ansökningsperioden. Vänta istället tills nästa för bättre chans.
Var noggrann och realistisk i din budget. I ansökan vill vi titta på helheten i ekonomin för hela projektet.

Hur gör jag för att ansöka om samproduktion? Alltså stöd över 20 000 kr?
Samproduktioner beslutas oftast ca 1 år innan genomförande och beslutas alltid efter möten med Dalapop. Om du har projekt inför framtiden som du tror an vara aktuellt för samproduktion ska du boka ett möte med oss på Dalapop för att berätta mer.

När kan jag ansöka om support?
1 december 2023 – 12 januari 2024
1 mars 2024 – 12 april 2024
31 maj 2024 – 1 juli 2024
2 september 2024 – 13 oktober 2024

Är det något mer du funderar över?
Skicka ett mejl till hej@dalapop.se så svarar vi gärna på dina frågor.